AGENTURA AVA

Logo firmy.

Výstavba expozic na výstavách, veletrzích a předváděcích akcích, včetně dodávky souvisejících služeb.

Informace o firmě

Konstrukční systém

Ukázky projektů

Ukázky expozic

Ceník

Kontakt:_vystavy@email.cz telefon: +420 271912756 mob.: telefon: 603428157

Technické přívody a příkony energií a médií / přívod elektřiny, vody, odpadu, stlačeného vzduchu / k přípojnému bodu vlastní expozice zpravidla zajišťuje pořadatel, nebo firma jim pověřená.Tyto přívody se objednávají současně s plochou expozice a při zmeškání termínu objednání většinou pořadatel akce nárokuje vyšší úhradu za přípojku.

Provozní rozvody od přípojného bodu dále po expozici, provádí Agentura AVA včetně dodávky elektrickéh rozvaděče a koordinace prací na dodavatele přípojky. V prostorách určených pro shromažďování většího počtu osob, jako jsou výstavy a kulturní akce platí zvláštní předpisy, které zpřísňují požadavky na provedení elektrických zařízení a ochranu před nepříznivými účinky el. proudu.

Projekt zařízení zpracovává projektant vedený v seznamu autorizovaných osob Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru elektrotechnická zařízení. Provozní rozvod silnoproudu po expozici patří mezi vyhrazená elektrická zařízení na jehož montáž, opravu a údržbu musí mít příslušná montážní organizace oprávnění vydané ITT. Novelizací byla tato povinnost rozšířena i na právnické a fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost.

Ve výstavnických prostorách dochází ke kombinaci různých ochran neživých částí elektrických předmětů před úrazem nebezpečným dotykem / Ochrana samočiným odpojením od zdroje, spojením neživých částí s PE v síti -TN-C-S , ochrany neuzeměným místním pospojováním, ochrany SELF, ochrany použitím zařízení II třídy, a pod. s doplněním ochranou proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím proudem, který nepřesahuje 30 mA./ I když zařízení na první pohled vypadá triviálně, je nutno vyvarovat se zásahů do elektrických rozvodů pracovníky, kteří nesplňují kvalifikační požadavky zvláštních předpisů pro práci na elektrických zařízeních. Toto platí dvojnásob v době po vypracování výchozí revizní zprávy na elektrický rozvod expozice!

K osvětlování expozic používáme bodová svítidla a reflektory s ochranou izolací ve II třídě, halogenové reflektory do výkonu 500 W, halogenové svítidla na bezpečné napětí 12V s dichorickým zrcadlem o výkonech do 50 W. Exkluzivní světlo poskytují moderní reflektorová svítidla s výbojkami halogenidovými jež svítí spektrem světla tzv. true color, které umožňuje věrné podání barev a jehož spektrum je posunuto více k bílé barvě než světlo obyčejných a halogenových žárovek. V případě potřeby je možno použít osvětlení zářivkami se vhodným spektrem světla blížíce se barvě světla denního. Dalšími zdroji jež používáme k osvětlování jsou žárovky LED, a úsporné kompaktní žárovky s vestavěným předřadníkem. Světelné zdroje volíme podle velikosti objednaného výkonu a podle požadovaého charakteru osvětlení expozice. Charakter použitého světla dokresluje grafické ztvárnění expozice a náladu návštěvníků. Ochrana rozvaděčů je izolací a jsou vybaveny proudovými chrániči zajišťující doplnění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Při objednávce el. příkonu je nutno mít na zřeteli, že jen výrazně osvětlená expozice může vyniknout. Proto doporučujeme objednání příkonu pro osvětlení ve výši 50 - 80W /1m2 půdorysné plochy expozice. K této hodnotě je nutno přičíst technologický příkon instalovaných strojů a ostatních zařízení připojených na rozvod.