color="white" VÝSTAVNÍ EXPOZICE,Návrhy a realizace, výstavní stánky, JOSEF MACEK, AVA

AGENTURA AVA

Načítání loga

Realizace expozic na výstavách a veletržních akcích


Návrh expozice pro Invex 2002, výstaviště Brno

Informace o firmě

Ukázky z realizace expozic

Ukázky projektů

Rozvody energií

Ceník

Kontakt: vystavy@email.cz tel.: 271912756 mobil. tel.: 603428157

Konstrukční systémy používané na prezentačních akcích, komerčních výstavách a veletrzích musí mít společné základní rysy:
1/ Přijatelné pořizovací náklady na zabezpečení akce.
2/ Musí umožňovat rychlou montáž a demontáž.
3/ Opakovatelnost užití.
4/ Musí umožňovat požadovanou funkčnost a variabilitu řešení a zajišťovat estetický vjem expozice.
5/ Splňovat bezpečnostní, požární, hygienické a technické předpisy, popřípadě normy platící v místě konání akce, a to pro prostory určené ke shromažďování velkého počtu neznalých osob. Zabývat se jejich možnostmi a technickými parametry by bylo nad rozsah těchto stránek

Firma AVA používá k realizaci prvky Octanorm, Octamodul 8 a další, jež se v případě potřeby doplní prky některého dalšího systému potřebného k dozažení estetického efektu, nebo k zajištění zvýšených nároků na statiku objektu.

Námi používané systémy jsou vyrobeny z kvalitních hliníkových slitin, které jsou povrchově upraveny eloxováním, barva výplňových materiálů je ve standartním provedení bíla. Výplňový materiál se dále barevně upravuje podle požadavků architekta a vystavovatele. Představu o systému získáte prohlídkou v části naše realizace

Systém umožňuje:
Rychlou a variabilní montáž výstavních stánků různého druhu, vytvoření výstavních prostor, kanceláří, jednacích místností, pódií, virin, prosklených pultů, regálů, polic, poutačů, světelných a kinetických reklam, uzamykatelných prostor, zrcadel, zrcadlových stěn, prosklených místností se svislými žaluziemi.
Systém je vhodný ke stavbě jednopodlažních expozic a to do výše cca 5m, při doplňení nosnými prvky dalšiho systému lze z něj sestavit vestavbu i ve vícepodlažních expozicích.
Od základní svislé roviny mohou odbočovat stěny v úhlech 45o, 90o,135o, 225o, 270o a 315o, základní výška expozice je 250 cm. Svislé typové prvky mají výšky 250 cm, 110 cm, 100 cm, 80 cm, 60 cm, 40 cm. Je li nutnost použít atypickou výšku, lze systém nařezat. Nastavováním nosných stojin do výše lze docílit efektu dominantní expozice.

Délky segmentů stěn jsou - měřeno v osách stojin: 1m, 1/2m, 1/4 m, u šikmých stěn stánku se délka odvíjí od délky úhlopříčky ve čtverci 1x1m - tj. 1414 mm, a dále polovina této úhlopříčky 707 mm . Při akceptování nákladů na atypický výrobek může tato vzdálenost být omezena v podstatě jen rozměry dodávaných materiálů hutních hliníkových profilů a výrobních rozměrů výplňových desek.

Tloušťka výplňových desek povrchově upravených bílým laminováním je 6 mm. Příčný průřez hliníkové nosné stojiny systému ukazuje obrázek v pravo dole. ..................................................................................................

Typizované délky paždíků systému - odkaz